• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om serveringsløyve og/eller skjenkeløyve

Informasjon

Serveringsstader som skal servera mat og alkohol, må søka om serverings- og skjenkeløyve. Skjenkestader som berre skal servera alkohol, må og søka om både serverings- og skjenkebevilling.

Når treng du serverings- og skjenkeløyve?

 • Skal du starta ein serveringsstad og ynskjer å skjenka alkohol, må du søkja om både serverings- og skjenkeløyve.
 • Skal du berre servera mat, treng du kun søka om serveringsløyve.
 • Om du tek over ein eksisterande serveringsstad, må du søkja eige løyve seinast 30 dagar etter at du inngjekk avtale om overdraging.

Korleis få serverings- og skjenkeløyve?

 • Serverings- og skjenkeløyve vert gjeve til verksemda som skal drifta staden
 • Alkohollova og serveringslova stiller krav om uklanderlig vandel
 • Styrar og avløysar må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søka om skjenkeløyve
 • Dagleg leiar må vera tilsett ved staden, om ikkje eigar har denna rolla
 • Daglig leiar må ha bestått etablererprøven for å kunne søkja om serveringsløyve
 • Styrar og avløysar må vera over 20 år og vera tilsett staden eller arbeida der i kraft av eigarstilling

Vedlegg som må følga søknaden

 • Stadfesting på bestått etablererprøve for dagleg leiar og bestått kunnskapsprøve for styrar og avløysar.
 • Firmaattest
 • Skatteattest på dagleg leiar, styrar og avløysar.
 • Grunneigar sitt løyve til uteservering
 • Teikning eller beskriving av lokalet inne og ute
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdraging, om det vert søkt om løyve etter eigarskifte
 • For båtar: Passasjersertifikat for båtar med plass til meir enn 12 pasasasjerar, nasjonalitetsbevis

Kor lang tid tek det?

 • Søknad om serverings- og skjenkeløyve vert stort sett handsama innan 60 dagar.
 • Søknaden vert sendt på høyring til politiet, NAV Ullensvang og Skatteetaten.
 • Handsamingstida kan verta lenger om høyringsinstansane brukar lang tid, har merknader til saka eller om det kjem endringar undervegs i søknadshandsaminga.

Lover og forskrifter
Retningsliner Ullensvang kommune:

Regelverk:

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader