• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om serveringsløyve og/eller skjenkeløyve

Informasjon

Når treng du serverings- og skjenkeløyve?

 • Skal du starta ein serveringsstad og ynskjer å skjenka alkohol, må du søkja om både serverings- og skjenkeløyve
 • Har du serveringsløyve frå før, søkjer du om skjenkeløyve i tillegg.
 • Om du tek over ein eksisterande serveringsstad, må du søkja eige løyve seinast 30 dagar etter at du inngjekk avtale om overdraging.

Korleis få serverings- og skjenkeløyve?

 • Serverings- og skjenkeløyve vert gjeve til verksemda som skal drifta staden
 • Alkohollova og serveringslova stiller krav om uklanderlig vandel
 • Styrar og avløysar må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søkja om skjenkeløyve
 • Dagleg leiar må vera tilsett ved staden, om ikkje eigar har denna rolla
 • Daglig leiar må ha bestått etablererprøven for å kunne søkja om serveringsløyve
 • Styrar og avløysar må vera over 20 år
 • Styrar og avløysar må vera tilsett staden eller arbeida der i kraft av eigarstilling

Vedlegg som må følgja søknad om serverings- og skjenkeløyve

 • Skildring av staden sin plassering
 • Stadfesting på bestått etablererprøve for dagleg leiar
  Stadfesting på bestått kunnskapsprøve for styrar og avløysar på staden
 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 pasasasjerer, nasjonalitetsbevis

Kor lang tid tek det?

 • Søknad om serverings- og skjenkeløyve vert stort sett handsama innan 60 dagar. 
 • Søknaden vert sendt på høyring til politiet, NAV Ullensvang og Skatteetaten.
 • Handsamingstida kan verta lenger om høyringsinstansane brukar lang tid, har merknader til saka eller om det kjem endringar undervegs i søknadshandsaminga.

Lover og forskrifter
Retningsliner Ullensvang kommune:

Regelverk:

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader