• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Innrapportering av bruksareal

Informasjon

Innrapportering  av  bruksareal  frå  huseigar  til  Ullensvang kommune
Huseigar skal betala forbruksgebyr for vatn og avløp:

  • stipulert etter bruksareal (BRA)
    eller  
  • målt forbruk med vassmålar (næringseigedomar må installera vassmålar)

Informasjon om bygningar skal førast i matrikkelen (det nasjonale eigedomsregisteret). På www.seeiendom.kartverket.no eller www.kommunekart.com kan du sjå bygningar som er registrert på eigedomen din.  

Bygninga sitt bruksareal (BRA): alt areal innanfor yttervegg
NS 3940 fastset reglar for måling av areal.

Bilde
Eit areal er måleverdig når fri høgde er minst 1,90 m og breidda er på minst 0,60 m. Delen med skråtak vert rekna som måleverdig inntil 0,60 m utanfor høgda 1,90 m. Det er uavhengig av om planet er innreia eller tilgjengeleg.
Bilde
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader