• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om endring av abonnement eller fritak for renovasjonsgebyr

Informasjon

Alle hushald i kommunen er omfatta av den kommunale renovasjonsordninga.

Eigar har plikt til å melde frå om tilhøve som medfører endringar i gebyret. Dersom det viser seg at eigar ikkje har meldt frå om gebyrpliktige abonnementseiningar eller endring i gebyrplikta som medfører endring i gebyret, kan kommunen ileggja gebyr for inntil tre år før tilhøvet vart oppdaga/registrert.

Heilårsbustad som blir nytta som sekundærbustad/fritidsbustad
Alle eigarar av heilårsbustad, uansett bruk, betaler i utgangspunktet gebyr som for ordinær privat bustad.

Det er høve til å søkje om reduksjon opp til 50% av gebyret, dersom bustaden vert nytta som sekundærbustad/fritidsbustad.

Lang avstand til henteplass (gjeld abonnentar i tidl. Jondal kommune og Ullensvang herad)
Dersom du har lang veg til henteplass kan du søkje om å få redusert gebyr. Reduksjonen er på 50% av ordinært gebyr. Dette gjeld alle som har meir enn 500 meter til henteplass. Avstand til henteplass må dokumenterast.

Slik reduksjon i gebyr gjeld ikkje hytter, stølar, fritidsbustader etc.

Fritak for renovasjonsgebyr
Eigar av bustadhus som vert ståande tomt i minimum 3 månader kan søkja om fritak. Fritak kan gjevast for inntil 1 år. Fritak gjeld frå termin etter at søknad er motteke. For å få samanhengande fritak må ny søknad sendast kommunen 1,5 månad innan tidlegare fritak går ut.

Eigar er pliktig til å melde frå skriftleg til kommunen dersom grunn for fritak opphøyrer. Foreldelsesfristen er 3 år jf foreldelseslova §2. Innvilga søknad om fritak har ikkje tilbakeverkande kraft.

Gebyrregulativet for renovasjonstenesta finn du her.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader