• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

VA | Søknad om sanitærabonnement

Informasjon

Sanitærabonnement og rørleggjarmelding
Gjelder arbeid ny eller endra tilknyting til offentleg VA-nett skal vi ha søknad om sanitærabonnement.

Ved reparasjon, endring eller supplerande tiltak i eksisterande sanitæranlegg, samt enkle installasjonar innanfor ei brukseining eller branncelle skal det sendast inn ei melding. Før du startar med utvendig rørleggjaararbeid må ansvarleg rørleggjar senda inn og få godkjent meldinga.

Vedlegg som må sendast inn saman med søknad
Søknad om sanitærabonnement vil ikkje kunna behandlast før alle vedlegg som skal fylgja søknad er sendt inn. Ha vedlegg klar før du startar utfylling av skjema.

Du må leggja ved:

  • Utvendig situasjonskart som viser kummar, stoppekran og stikkleidningane frå bygning til og med hovudleidning. Rørdimensjoner skal påførast og leidningane skal teiknast inn med standard fargebruk for fagområdet.
  • Felles drifts-og vedlikehaldsavtale om eigedomen har felles vass-/avløpsleidning med andre eigedomar.


Følgjande lovverrk, normer og forskrifter er gjeldande:


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader