• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om individuell plan

Informasjon

Informasjon om IP
Ein søknad om individuell plan (IP) kan framstillast munnleg/skriftleg og/eller gjennom andre. Uansett skal ein søknad behandlast. Er det ein munnleg førespurnad, kan søknaden fyllast ut saman med eller på vegner av søkjar. Her er det rettane til ein IP som saman med rettleiingsansvaret til helsepersonell som er viktigast. Søknaden er sett bort frå offentligheten og vil bli konfidensielt behandla. Jfr. Forvaltningslova § 11.

Generell informasjon om skjema
Om du ikkje lastar opp naudsynte vedlegg i det digitale skjemaet kan dette ettersendast per post:

Ullensvang kommune
v/Tildelingskontoret
Opheimsgata 31
5750 Odda

Ikkje lagring
Det er ikkje mogeleg å lagra undervegs i utfyllinga. Er skjema inaktivt i meir enn 20 minutt, blir det du har fyllt ut borte.

Dette må følgje søknaden
Du leggje ved "Samtykkeerklæring for utarbeiding av individuell plan" til søknaden, dette er ein del av skjemaet.

Søkjar kan og nytta seg av fullmektig som opptrer på sine vegne. Dersom den fullmektige ikkje er advokat, skriftleg fullmakt frå søkjar leggjast som vedlegg.

Rettleiing til utfylling

  • Alle felt som er merka med * er obligatorisk å fylle ut.
  • Nokre felt har eit ? ved siden av spørsmålet. Ved å klikke på spørsmålsteiknet kjem det opp rettleiing til utfylling av feltet.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader