• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Ledsagerbevis

Informasjon

Har du behov for følgje eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangement, kan du søkja om ledsagerbevis.

Eit ledsagerbevis gjer det mogleg å ta med seg ein ledsager utan ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmiddel og liknande der ordninga blir akseptert. Du må betala for deg sjølv på vanleg måte.

Ledsagerbevis er berekna for personar med sjukdom eller nedsett funksjonsevne med behov for hjelp eller følgje for å kunna delta på arrangement.

Ledsagerbevis vil mellom anna vera aktuelt for personar med

 • Bevegelseshemming
 • Høyrslehemming
 • Synshemming
 • Utviklingshemming
 • Allergier
 • Funksjonsnedsetting som følgje av sjukdom, til dømes psykiske lidingar, hjartesjukdommar, lungesjukdommar og anna.

Det er den enkelte arrangøren eller tilbydar som avgjer om dei aksepterer ledsagerbevis, og kva rabatt ledsagerbeviset i så fall gir.

 Alle som får tildelt tilskot til kultur, idrett og friluftsliv frå kommunen må godta ordning med ledsagerbevis på arrangement, jf retningsliner.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader