• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Meldeskjema for frisør-, hud-fotpleie-, tatoverings og holtakingsverksemd mv.

Informasjon

Dette meldeskjemaet skal nyttast av alle som vurderer å starte opp med hudpleie, frisørverksemd, tatoverings- og holtakingsverksemd.

Alle som vil drive med tatovering- og holtakingsverksemd skal på førehand søkje om godkjenning av lokala med vurdering av alle forhold som kan ha innverknad på helse, hygiene eller tryggleik for kundane.

Tatoverings- og holtakingsverksemd kan berre utøvast i godkjent lokale. Dette inneber at slik verksemd ikkje kan drivast utandørs eller ved omreisande verksemd. Med tatovering omfattar dette også permanent makeup, microblading og liknande og ved holtaking omfattar det også enkel holtaking i øyrer.

Utdjupande informasjon om kva som må til for å oppfylle krav i forskrifta: Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Vedlegg som skal følgje søknaden:

  • Kopi av verksemda sitt internkontrollsystem
  • Skisse over lokalet

Den som eig eller driv verksemd som omfattast av forskrifta, må også rette seg etter pålegg frå andre myndigheitsorgan, for eksempel arbeidstilsynet, mattilsynet, brannvesenet med fleire.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader