• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Meldeskjema for solarier

Informasjon

Melding til kommunen
Lokale som blir nytta til solarium er omfatta av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. - Lovdata (med heimel i smittevernloven og i folkehelselova). Forskrifta har til formål å sikra tilfredsstillande hygieniske forhold og førebyggja overføring av smittsame sjukdommar. Denne forskrifta set hygieniske krav til lokale som skal nyttast av verksemder med solarium.

Lokala skal vera melde til kommunen ved Miljørettet helsevern før dei vert teke i bruk, ved eigarskifte eller ved større endringar på lokale.

Kommuneoverlegen/miljørettet helsevern fører tilsyn med strålehygieniske krav til solarium etter Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).

Melding til Direktoratet for strålevern og atomtrygging (DSA)
Vi gjer dykk merksame på at dei som tilbyr solarium for sal, utleige eller bruk til kosmetisk formål er underlagt meldeplikt til Direktoratet for strålevern og atomtrygging (DSA). Meir informasjon om dette finn du på nettsidene deira: Sol og solarium.


>> DSA: Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader