• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

VA | Søknad om påsleppsløyve for feitthaldig avløpsvatn

Informasjon

Informasjon
Skjemaet skal nyttast for nye og vesentleg auke (>25 %) av påslipp av feitthaldig avløpsvatn til kommunalt avløpsnett, og dessutan ved bruksendring og utskifting av feittutskiljar. Eigar av verksemda er ansvarleg for at det ikkje blir sett i verk nye påslipp eller at påslipp ikkje blir auka vesentleg (> 25%) før det er mottatt skriftleg stadfesting frå kommunen på at dette er i orden.

Vedlegg til skjema
For at vi skal kunne behandle søknaden din må naudsynte vedlegg vera med. Du kan lasta opp vedlegg på siste steg i skjemaet.

Vedlegg som skal følgje skjema:

  • Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser feittutskiljar si plassering og tilknytingspunkt til kommunal avløpsleidning
  • Planteikning og oppleggsskjema som viser kva einingar som er tilknytta feittutskiljar.
  • Tømeavtale
  • Dersom det blir brukt frityrfeitt, skal dokumentasjon/avtale om levering leggjast ved.

Søknad om løyve til tiltak er søknadspliktig Jfr. Plan- og bygningslova § 20-1.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader