• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om å leige kommunal gjennomgangsbustad

Informasjon

Informasjon om kommunale utleigebustader
Ullensvang kommune disponerer ulike typar utleigebustader som vert leigd ut fortrinnsvis til eldre og andre vanskelegstilte på bustadmarknaden.

Kommunale gjennomgangsbustader (ordinære utleigebustader), vert tildelt av Bustadkontoret etter Retningsliner for tildeling av kommunal bustad.

Omsorgsbustader har eige søknadsskjema, desse vert tildelt av Tildelingskontoret.

Vurdering av søknader om kommunal gjennomgangsbustad vert tatt opp i Bustadrådet, som er tverrfagleg samansett og rådgjevande ved tildeling av kommunale gjennomgangsbustader. Tildeling av kommunal gjennomgangsbustad vert gjort ein gong i månaden. Ved akutt behov ta direkte kontakt med NAV.

Søknad om kommunal gjennomgangsbustad.
For at me skal kunne vurdere om du fyller vilkåra for tildeling av kommunal gjennomgangsbustad er det viktig at du legg nødvendig dokumentasjon som vedlegg saman med søknaden din.

Alle søknader skal ha vedlagt:

  • Utskrift av siste godkjente skattemelding for alle personar i husstanden over 18 år som det vert søkt om bustad til.
  • I tillegg skal du, dersom du i søknaden har krysse for andre årsaker, legge ved dokumentasjon for det du har kryssa for (f.eks. legeerklæring dersom du har kryssa for helseutfordringar osv.).

Utskriftsvenleg versjon av skjema
Om du ikkje kan fylla ut skjema digitalt - skriv ut skjema ved å fylgja lenkja under:

Utfylt skjema skal sendast per post til:
Ullensvang kommune
v/ Bustadkontoret
Opheimsgata 31
5750 Odda

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader