• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Berekning av løyvegebyr etter alkohollova og forskrift gitt med heimel i alkohollova

Informasjon

Løyvegebyr
Alle som har ein sals- eller skjenkjeløyve skal kvart år betala eit løyvegebyr til kommunen. Storleiken på gebyret avheng av kor mykje alkohol som vert seld.

Gebyret vert fastsett i sentral forskrift og blir berekna på grunnlag av forventa omsett mengd alkoholhaldig drikk. Ligg føre det avvik mellom forventa omsetning og faktisk omsetning gjennomfører kommunen etter oppgjer.

Storleik på løyvegebyret:

  • Minst kr. 1960,- for salstader.
  • Minst kr. 6100,- for skjenkstader.

Sjå satsane for løyvegebyret i alkoholforskrifta.

Frist for levering av omsettingsoppgåva
Alle som har en sals- og eller skjenkeløyve må levera omsettingsoppgåva seinast 1. mars kvart år.

Fått nytt løyve i 2024?
Då skal det opplysast om forventa omsetting av alkohol frå de fekk løyve og ut året.

Kva skjer om ein ikkje leverer omsettingsoppgåva eller gebyret ikkje vert betalt?
Manglande levering av omsettingsoppgåva eller manglende betaling av løyvegebyret fører til prikkbelastning. Fyrste gong overtreding fører til to prikkar. Fleire overtredningar fører til tre prikkar kvar gong fristen ikkje vert halde, inntil omsettingsoppgåva er levert og løyvegebyret er betalt.

Får ein sals- eller skjenkestad i løpet av to år får tolv prikkar, eller fleire, er vi forplikta til å inndra løyve i minimum ei veke. Når løyve er inndrege, kan ikkje staden selga eller skjenka alkohol. Les meir om tildeling av prikkar i Alkoholpolitiske retnings­linjer, Del 5 - Diverse, 17. Brot – Prikktildeling.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader