• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Byggesak - Tinging av førehandskonferanse

Informasjon

Informasjon om førehandskonferanse

Førehandskonferanse er ei frivillig ordning der tiltakshavar og kommunen har eit møte for å avklara føresetnader for byggjetiltaket og rammene for den vidare saksbehandlinga. Gebyr for førehandskonferanse er i 2024 kr. 1 050.

Førehandskonferanse kan nyttast ved alle typar tiltak etter plan- og bygningslova.

 • For tiltak som du sjølv kan søkja om jf. pbl § 20-4, kan du møta kommunen aleine.
 • For tiltak som krev at du engasjerer eit føretak til å ta seg av heile søknadsprosessen (kalla ansvarleg søkjar), bør du ha med deg nokon frå føretaket til møtet.

Du skal på førehand gi kommunen dei opplysningane som er nødvendig for å førebu konferansen.

Følgjande dokumentasjon er obligatoriske og skal sendast inn som vedlegg i skjemaet:

 • Kartutsnitt med innteikna tiltak
 • Skisser/teikningar av tiltaket
 • Skildring av tiltaket
 • Eventuelt foto av eksisterande tiltak (bygg)

Dokumenta kan sendast digitalt ved å lasta dei opp på sida Vedlegg, i slutten av skjemaet. Vel du å ettersenda per e-post eller post vert ikkje saka fordelt før vi har motteke vedlegga.

Kven tingar avtale

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader