• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Meld deg eller andre som kandidatar til å vera meddommarar

Informasjon

Meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten og skjønnsmedlemer

Ullensvang kommunestyre skal velje meddommarar og kandidatar som skjønnsmedlemer til Gulating lagmannsrett, Hardanger tingrett og Indre Hordaland jordskifterett for perioden 2025 - 2028. Meddommarar skal jfr domstolsslova §70 vere eldre enn 21 år og yngre enn 70 år pr 01.01.2025, dvs at dei må vere fødde i tidsrommet frå 1955 til 2004.

Ullensvang kommunestyre skal velje følgjande meddommarar og skjønnsmedlemer:

  • Gulating lagmannsrett, 6 personar
  • Hardanger tingrett, 102 personar
  • Indre Hordaland jordskifterett, 18 personar
  • Skjønnsmedlemer, 21 personar

Kommunen ber, jfr. §67 i domstollova, om forslag på kandidatar.

Kandidatane må tilfredstille domstollova sine krav, §§ 70, 71 og 72 i domstollova og evt. §2-5 i jordskiftelova. Det vil bli gjennomført vandelskontroll i samsvar med §72 i domstolslova for dei som blir foreslått som kandidatar.

Frist for innsending av forslag er 19.04.2024

Lovdata:

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader